AGH Akademia Górniczo - Hutnicza
Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne