AGH Akademia Górniczo - Hutnicza
Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne

  Przewodniczący
  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa (WIMiC)

  Zastępca Przewodniczącego
  prof. dr hab. inż. Marta Radecka (WIMiC)

  Członkowie
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Baś (WIMiC)
 • prof. dr hab. Dominik Dorosz (WIMiC)
 • prof. dr hab. Małgorzata Jakubowska (WIMiC)
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Koleżyński (WIMiC)
 • prof. dr hab. Halina Krawiec (WO)
 • prof. dr hab. inż. Paweł Pasierb (WIMiC)
 • prof. dr hab. Edyta Proniewicz (WO)
 • prof. dr hab. inż. Maciej Sitarz (WIMiC)
 • prof. dr hab. Piotr Suder (WIMiC)
 • prof. dr hab. Konrad Szaciłowski (ACMiN)
 • dr hab. Ewa Drożdż, prof. AGH (WIMiC)
 • dr hab. inż. Magdalena Król, prof. AGH (WIMiC)
 • dr hab. inż. Marek Smoluch, prof. AGH (WIMiC)
 • dr hab. inż. Paweł Stoch, prof. AGH (WIMiC)
 • dr hab. inż. Anita Trenczek-Zając, prof. AGH (WIMiC)
 • dr inż. Piotr Jeleń (WIMiC)
 • dr Maria Owińska (WIMiC)
 • dr Agnieszka Podborska (ACMiN)
 • dr Michał Szuwarzyński (ACMiN)
 • mgr inż. Katarzyna Płacheta (Doktorantka SD AGH)