AGH Akademia Górniczo - Hutnicza
Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne

 • Przewodniczący RD:
  prof. dr hab. inż. Włodzmierzmierz Mozgawa
  E-mail: mozgawa@agh.edu.pl
  Tel.: +48 12 617 23 40
  bud. B-8, III p., pok. 3.3

 • Sekretariat:
  mgr Monika Jajuga
  E-mail: monika.jajuga@agh.edu.pl
  Tel.: +48 12 617 25 30
  bud. B-8, III p., pok. 3.3